Zo voelt het leven als je EB hebt

Zorgforfait

Wat is het zorgforfait?

Chronisch zieken die hoge medische kosten hebben en sterk afhankelijk zijn van de hulp van anderen, kunnen een beroep doen op het zorgforfait voor chronisch zieken. 

Het zorgforfait is een jaarlijkse tegemoetkoming.

Het jaarbedrag varieert naargelang de mate van verlies aan zelfredzaamheid en bedraagt in 2019:

 • 312,14 euro 
 • 468,24 euro 
 • 624,30 euro 

De tegemoetkoming wordt jaarlijks geïndexeerd

Voorwaarden

U hebt hoge uitgaven voor gezondheidszorg

In het betrokken en voorafgaande kalenderjaar moet u een totaal aan remgeld hebben betaald van minstens:

 • 450 euro/jaar (chronisch zieken zonder verhoogde tegemoetkoming)

 • 365 euro/jaar (chronisch zieken met verhoogde tegemoetkoming).
  De berekening van de uitgaven gebeurt zoals voor de maximumfactuur (MAF). Hierdoor worden een aantal uitgaven niet meegerekend. In tegenstelling tot de MAF, wordt er evenwel enkel rekening gehouden met het remgeld van de chronisch zieke zelf.

U hebt verlies aan zelfredzaamheid

 • Voor de tegemoetkoming van 307,68 euro 
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
  • minstens 6 maanden erkend zijn als rechthebbende met een zware aandoening in het kader van kinesitherapie of fysiotherapie
  • in het betrokken of voorafgaande kalenderjaar samen, minstens zesmaal of gedurende minstens 120 dagen opgenomen zijn in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis
  • voldoen aan de medische voorwaarden die recht geven op bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening.
 • Voor de tegemoetkoming van 461,55 euro
  moet u zich in een van de volgende situaties bevinden:
 • Voor de tegemoetkoming van 615,38 euro
  moet u minstens drie maanden recht hebben op het forfait B of C in het kader van de thuisverpleging.

Wat te doen?

Het zorgforfait wordt automatisch uitbetaald door uw ziekenfonds. Als dat toch niet het geval zou zijn en u denkt aan de voorwaarden te voldoen, neem dan contact op met uw ziekenfonds. 

Goed om te weten

 • Het zorgforfait kan worden gecumuleerd met het incontinentieforfait, het forfait palliatieve zorg en het PVS-forfait. 
 • Het zorgforfait mag niet worden verward met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, dat tegemoetkomt in de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevende thuiszorgpatiënten.  

Meer info

Publicaties

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief