Zo voelt het leven als je EB hebt

Verhoogde kinderbijslag

Staatshervorming: kinderbijslag wordt "groeipakket" in Vlaanderen

Als gevolg van de 6de Staatshervorming wordt de kinderbijslag geregionaliseerd. Concreet: vanaf 1 januari 2019 nemen Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap het beheer en de uitbetaling van de kinderbijslag in handen. Het Brussels Gewest volgt op 1 januari 2020. 

De erkenning van de handicap gebeurt wel nog door de FOD Sociale Zekerheid.

Wat moet je doen? Je hoeft niets te doen. Je kinderbijslagdossier wordt automatisch overgedragen aan het regionale fonds en de betaling van je kinderbijslag loopt gewoon door.

Het nieuwe kinderbijslagsysteem met de naam "Groeipakket" start op 1 januari 2019. De nieuwe publieke Vlaamse uitbetaler heet FONS

Het Groeipakket staat voor het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid, in het kader van een geïntegreerd gezinsbeleid, voorziet voor elk kind in elk gezin:

  • Gezinsbijslagen
  • Participatietoeslagen (kinderopvangtoeslag, kleutertoeslag en schooltoeslag)

Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle kinderen met een domicilie in Vlaanderen een Groeipakket:

  • Kinderen geboren voor 1/1/2019 krijgen een Groeipakket met de bedragen van hun kinderbijslag op 31/12/2018. Zij kunnen recht hebben op een toeslag uit het Groeipakket.
  • Kinderen geboren vanaf 1/1/2019 krijgen de nieuwe bedragen uit het Groeipakket.

 

Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte

Wanneer een kind bijkomend medische of medisch-sociale hulp nodig heeft, kan het recht hebben op een zorgtoeslag. Een controlearts bepaalt of het kind aan de voorwaarden voldoet.

Het resultaat van de beoordeling is een score van maximaal 36 punten. Hoe hoger de score, hoe hoger het bedrag van de toeslag.

Voor de gezinnen verandert er niets. Gezinnen die reeds verhoogde kinderbijslag, een basisondersteuningsbudget en/of een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvingen, behouden deze tegemoetkomingen ook na 1 januari 2019.

De toeslag bedraagt tussen € 82,37 en € 514,80 per maand, naargelang de ernst van de handicap of aandoening en de gevolgen ervan voor het kind zelf en voor het gezin.  

 

Ernst van de aandoening

bedrag per maand

(geldig 01.01.2019)

minstens 4 punten in de 1ste pijler en minder dan 6 punten over de drie pijlers € 82,37
6 - 8 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 109,70
6 - 8 punten over de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 422,56
9 - 11 punten over de drie pijlers en minder dan 4 punten in de 1ste pijler € 255,99
9 - 11 punten in de drie pijlers en ten minste 4 punten in de 1ste pijler € 422,56
12 - 14 punten over de drie pijlers € 422,56
15 - 17 punten over de drie pijlers € 480,48
18 - 20 punten over de drie pijlers € 514,80
+ 20 punten over de drie pijlers € 549,12

Zorgtoeslag voor kinderen met epidermolysis bullosa?

De aandoening EB geeft niet altijd recht op de toeslag. De ervaring leert ons dat kinderen soms wel "goed scoren" bij een eerste evaluatie voor erkenning van de handicap, in afwachting van een definitieve diagnose en de evolutie van de symptomen. De situatie wordt herzien na 1 jaar, later om de 2 à 3 jaar. Vaak vermindert de toekenning van punten met de leeftijd of wordt ze volledig afgeschaft, zeker bij de mildere vormen van EB Simplex.

Meer info

Vlaamse uitbetaler Groeipakket Fons.be of www.groeipakket.be

Uitleg over de wijziging na de 6de staatshervorming op de website van DG Personen met een handicap (Federale Overheid): verhoogde kinderbijslag

 

Publicaties

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief