Zo voelt het leven als je EB hebt

Statuut chronisch zieke

Inleiding

Het statuut van persoon met een chronische aandoening verbetert de toegang tot de zorg

Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening (‘statuut chronisch zieke’) zult u automatisch voordelen genieten, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen (delen die u zelf betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur. Het statuut wordt automatisch toegekend in bepaalde gevallen, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds moet worden bezorgd.

U hebt grote uitgaven voor geneeskundige verzorging of u geniet de forfaitaire toelage voor chronisch zieken?

Dan hebt u automatisch recht op het ‘statuut chronisch zieke’.

Uw ziekenfonds kent u automatisch het statuut toe:

  • als u uitgaven voor geneeskundige verzorging hebt van minstens 300 EUR per kwartaal, gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren omvatten. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als het deel dat u zelf betaalt (het remgeld genoemd)          

OF        

  • als u de forfaitaire toelage voor chronisch zieken geniet die ook ‘zorgforfait voor chronisch zieken’ heet.

Uw ziekenfonds zal u het statuut voor 2 jaar toekennen. Vervolgens kan het statuut van jaar tot jaar worden verlengd.

U lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte en hebt grote uitgaven voor geneeskundige verzorging?

Bezorg dan een medisch getuigschrift aan uw ziekenfonds.

Uw ziekenfonds kent u het statuut voor een langere periode toe:

  • als u uitgaven voor geneeskundige verzorging hebt van minstens 300 EUR per kwartaal, gedurende 8 opeenvolgende kwartalen, waarbij de 8 kwartalen 2 kalenderjaren omvatten. De uitgaven voor geneeskundige verzorging omvatten zowel het deel dat het ziekenfonds betaalt als het deel dat u zelf betaalt (het remgeld genoemd)

EN

  • als u aan een zeldzame ziekte of weesziekte lijdt. In dat geval moet u dit medisch getuigschrift (PDF) aan uw ziekenfonds bezorgen waarin uw geneesheer-specialist moet aangeven aan welke ziekte u lijdt.

Een zeldzame ziekte of weesziekte is een ziekte die een beperkt aantal personen treft ten opzichte van de gehele bevolking (één persoon op 2 000), opgenomen als zeldzame ziekte of weesziekte op de website Orphanet.

Uw ziekenfonds zal nagaan of die voorwaarden vervuld zijn en u het statuut toekennen voor 5 hernieuwbare jaren.

Voordelen

Als rechthebbende op het statuut zult u automatisch de volgende voordelen genieten:

  • derdebetalersregeling. Dit betekent dat u het geheel van de honoraria niet meer moet voorschieten: u betaalt enkel het niet-terugbetaalde deel 

of

  • vermindering van het grensbedrag van uw persoonlijke aandelen (delen die u zelf betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur, gewoonlijk ‘maximumfactuur chronisch zieken’ genoemd.

Meer info

Wettelijke basis: Koninklijk besluit van 15 december 2013 (PDF)

Bron: website van het RIZIV

Ook op de website van RaDiOrg, De Belgische koepelorganisatie voor zeldzame ziekten, vind je uitleg hierover.

Publicaties

Flyer "Met open wonden door het leven"

Flyer "Met open wonden door het leven"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief