Zo voelt het leven als je EB hebt

Verzorging

Lokale verzorging van de blaren: Een inleiding

Lokale verzorging van de blaren: Een inleiding

Er bestaat tot nu toe geen behandeling die EB kan genezen. Naast een aantal preventieve maatregelen, beperkt de behandeling zich dus tot het lokale verzorgen van de blaren. In het algemeen komt deze lokale wondverzorging neer op het volgende:

  1. Nieuwe blaren doorprikken zodat het vocht kan verwijderd worden.
  2. De wonde ontsmetten.
  3. Eventueel een verzorgende zalf aanbrengen.
  4. De wonde bedekken met een beschermend niet-klevend kompres en indien nodig een secundaire verband.
  5. Het verband vastzetten met een elastisch windel.

Gewone kleefpleisters zijn verboden !
Er kunnen zich complicaties voordoen wanneer het verband kleeft in de wonde, want ruw lostrekken veroorzaakt weer nieuwe blaren en infecties. Indien het verband toch kleeft, moet het voorzichtig afgeweekt worden, in bad of met een zalf.

Bij de ernstige vormen kan de verzorging een tijdrovende bezigheid zijn, die zeer belastend is voor de patiënt en de verzorger (2 tot 4 uur per dag) en het budget (soms tot € 7000 per maand).

De patiënt en/of familie leert zelf welke type verzorging het beste voor hem of haar is. Een EB-team in het ziekenhuis kan hierbij helpen.

Sommige families doen beroep op professionele thuisverpleging voor de dagelijkse verzorging. Patiënten met een zware vorm van EB, waarbij de verbandwissel enkele uren per dag duurt, hebben hier te kampen met een probleem. De huidige nomenclatuur (forfaits A-B-C) laat immers niet toe dat een verpleegkundige dagelijks enkele uren aanwezig is bij één patiënt. De wondverzorging gebeurt dan noodgedwongen door een familielid, vaak geeft moeder haar job op. (wij zijn hierover in onderhandeling met de overheid)

Volwassenen met ernstige vormen moeten zich levenslang en dagelijks verzorgen.

Verzorgingsplan

Verzorgingsplan

Er kunnen heel wat verzorgingsproducten gebruikt worden voor de behandeling van open wonden bij EB. Het is essentieel om bij een bepaalde patiënt in een bepaalde situatie een verzorgingsplan op te stellen. Het is echter onmogelijk om een algemeen geldend verzorgingsplan naar voor te schuiven. Een verzorgingsplan dient altijd individueel aangepast in functie van de exacte diagnose, de locatie en de uitgebreidheid van de wonden, de conditie van de wonden (aanwezigheid van dood weefsel, infectie, enz.), de beschikbaarheid en de kosten van het verzorgingsmateriaal en ook de persoonlijke voorkeur van de patiënt en zijn verzorger.

Het is trouwens ook niet uitgesloten dat men op één bepaald ogenblik bij éénzelfde patiënt verschillende behandelingsmodaliteiten gebruikt op verschillende locaties. Men dient er wel voor te zorgen dat de patiënt niet te veel geïmmobiliseerd wordt.

Richtlijnen tijdens operatie

Richtlijnen tijdens operatie

Richtlijnen voor patiënten met epidermolysis bullosa tijdens operatie

Wanneer een patiënt met EB wordt opgenomen voor een operatieve ingreep, kunnen situaties ontstaan waarin de kwetsbare huid beschadigd wordt voor, tijdens en na de ingreep temeer omdat de patiënt op dat moment zelf niet kan aangeven wat wel en niet kan. Om deze schade zoveel mogelijk te beperken, dienen een aantal specifieke aandachtspunten gerespecteerd te worden.

Lees meer

Bijkomende literatuur

Nederlands

Focus op epidermolysis bullosa: een abnormaal zwakke huid (Thuisverplegen, vaktijdschrift voor de thuisverpleegkundigen, 2012, nr. 2)
Denise Tison en Annick De Jonge, EB-verpleegkundigen, neonatologie, UZ Leuven

Het kind met epidermolysis bullosa (Tijdschrift voor Geneeskunde, 2005, 61, nr.12)
G. Naulaers, A. De Jonge, D. Tison, F. Vinckier, I. Casteels, I. Hofman, I. Droesbeke, M.A. Morren

Frans

PNDS Frans protocol voor diagnose en zorg van hereditaire epidermolysis bullosa.

Urgences Momenteel enkel beschikbaar in het Frans op de website van Orphanet.

Publicaties

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Folder "Een huid als vleugels van papier"

Downloaden

Bestellen

Schrijf je in op onze nieuwsbrief